امروز : یکشنبه, 26 آذر 1396

گروه‌ها و باشگاه‌های ثبت شده استان

پیرو آیین نامه شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان تاسیس باشگاههای کوهنوردی و صعودهای ورزشی مصوب کمیسیون ماده ‌5 وزارت ورزش و جوانان در تاریخ 14 شهریور 95 ، مجوز فعالیت کلیه گروههای کوهنوردی کشور لغو گردیده است . لذا خواهشمند است گروه‌های سابق و متقاضیان جدید فعالیت در این رشته جهت تاسیس باشگاه کوهنوردی و یا صعود ورزشی مطابق با آیین نامه اقدامات لازم معمول فرمایند .

 

فایل دستور العمل شرایط عمومی متقاضیان تاسیس باشگاه ورزشی

فایل دستور العمل شرایط خصوصی متقاضیان تاسیس باشگاه ورزشی